LISTY CZASOPISM PUNKTOWANYCH2016

Poniżej znajduje się uniwersalny wykaz czasopism punktowanych stworzony na potrzeby kategoryzacji jednostek naukowych przeprowadzanej w 2017 r. Wykaz zawiera historię czasopism (np. zmiany ISSN, tytułów etc.) za lata 2013-2016.
Wcześniejsze wykazy przestają obowiązywać w kategoryzacji jednostek naukowych prowadzonej w tym roku.

pdf icon Część A wykazu czasopism naukowych: czasopisma naukowe posiadające współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujące się w bazie Journal Citation Reports (JCR) wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach
pdf icon Część B wykazu czasopism naukowych: czasopisma naukowe nieposiadające współczynnika wpływu Impact Factor (IF) wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach
pdf icon Część C wykazu czasopism naukowych: czasopisma naukowe znajdujące się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH) wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach2016
pdf icon Część A wykazu czasopism naukowych: czasopisma naukowe posiadające współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujące się w bazie Journal Citation Reports (JCR) wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach
pdf icon Część B wykazu czasopism naukowych: czasopisma naukowe nieposiadające współczynnika wpływu Impact Factor (IF) wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach
pdf icon Część C wykazu czasopism naukowych: czasopisma naukowe znajdujące się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH) wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach
pdf icon Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z nia 1 lipca 2016 r.  o sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach. 
2015
pdf icon Komunikat MNiSW z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów  przyznawanych za publikację w tych czasopismach.
pdf icon Komunikat MNiSW z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych.
pdf icon Część A: punktowane czasopisma naukowe, posiadające współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujące się w bazie Journal Citation Reports (JCR).
pdf icon Część B: punktowane czasopisma naukowe nieposiadające współczynnika wpływu Impact Factor (IF).
pdf icon Część C: punktowane czasopisma naukowe, znajdujące się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH).
2014

Lista czasopism punktowanych MNiSW 2014 r.: wykaz czasopism naukowych stanowiący załącznik do komunikatu MNiSW z dnia 31 grudnia 2014 r. składa się z trzech części:
pdf icon Część A: punktowane czasopisma naukowe, posiadające współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujące się w bazie Journal Citation Reports (JCR).
pdf icon Część B: punktowane czasopisma naukowe nieposiadające współczynnika wpływu Impact Factor (IF).
pdf icon Część C: punktowane czasopisma naukowe znajdujące się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH).
pdf icon Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 marca 2015 r. o sprostowaniu błędów. Dotyczy  czasopism z części B i C.


2013
Lista czasopism punktowanych MNiSW 2013 r.: wykaz czasopism naukowych stanowiący załącznik do komunikatu MNiSW z dnia 17 grudnia 2013 r. składa się z trzech części:
pdf icon Część A: punktowane czasopisma naukowe, posiadające współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujące się w bazie Journal Citation Reports (JCR).
pdf icon Część B: punktowane czasopisma naukowe nieposiadające współczynnika wpływu Impact Factor (IF).
pdf icon Część C: punktowane czasopisma naukowe znajdujące się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH).

2012
Lista czasopism punktowanych MNiSW 2012 r.: wykaz czasopism naukowych stanowiący załącznikdo komunikatu MNiSW z dnia 20 grudnia 2012 r. Obowiązuje przy ocenie publikacji z lat 2011-2012, składa się z trzech części:
pdf icon Część A: punktowane czasopisma naukowe, posiadające współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujące się w bazie Journal Citation Reports (JCR).
pdf icon Część B: punktowane czasopisma naukowe nieposiadające współczynnika wpływu Impact Factor (IF).
pdf icon Część C: punktowane czasopisma naukowe znajdujące się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH).

2010
pdf icon Ujednolicony wykaz czasopism naukowych z dnia 25 czerwca 2010 r.2009
pdf icon Ujednolicony wykaz czasopism punktowanych z dnia 18 czerwca 2009 r.
pdf icon Uzupełnienie wykazu czasopism naukowych polskich i zagranicznych nieposiadających Impact Factor – komunikat z dnia 28 listopada 2008 r.

 
ZASADY OCENY OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH I TWÓRCZYCH
Przyznawanie punktów dla poszczególnych rodzajów publikacji (monografii, fragmentów monografii, materiałów konferencyjnych etc.) regulują:

2016
pdf icon Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych. Dziennik Ustaw 2016 Poz. 2154 
2015
pdf icon Rozporządzenie MNiSW z dnia 27 pażdziernika 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii  naukowej jednostkom naukowym. Dziennik Ustaw 2015. Poz. 2015
pdf icon Rozporządzenie MNiSW z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie Systemu Informacji o Nauce. Dziennik Ustaw 2015. Poz. 944

2014
pdf icon Rozporządzenie MNiSW z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie kryterów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym / Dziennik Ustaw 2014. Poz. 11262013
pdf icon Rozporządzenie MNiSW z dnia 7 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym / Dziennik Ustaw  2013. Poz. 1912012
pdf icon Rozporządzenie MNiSW z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym / Dziennik Ustaw 2012. Poz. 8772010
pdf icon Rozporządzenie MNiSW z dnia 25 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność statutową /  Dziennik Ustaw 2010 Nr 93 Poz. 5992009
pdf icon
Rozporządzenie MNiSW z dnia 24 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność statutową / Dziennik Ustaw 2009 Nr 126 Poz. 1044