• Skąd się bierze wskaźnik Impact Factor?
  • Które czasopisma mają największy wpływ w danej dziedzinie?
  • W którym tytule najlepiej opublikować moje badania?
  • Czym różnią się czasopisma w Emerging Sources Citation Index?
Zapraszamy na bezpłatne szkolenia w języku polskim, prowadzone na patformie WebEx. Więcej >>