Dziekan i Rada Wydziału Przyrodniczego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach zawiadamiają, iż 30 marca 2017 r., o godz. 10.00 w sali posiedzeń Rady Wydziału przy ul. B. Prusa 14 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Wiesława Wieremieja pt.: Przydatność kurzeńców w nawożeniu kukurydzy (Ze mays L.) i ich wpływ na wybrane właściwości gleby.

Promotor: dr hab. Beata Kuziemska, prof. UPH

Rozprawy doktorskie dostępne do wglądu w Oddziale Informacji Naukowej