Szkolenie biblioteczne on-line (E-szkolenie) przeznaczone jest dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach oraz innych użytkowników zainteresowanych korzystaniem z naszej Biblioteki. Celem szkolenia jest zapoznanie z organizacją i funkcjonowaniem systemu biblioteczno-informacyjnego, charakterem i lokalizacją zbiorów, stroną domową Biblioteki, oferowanymi usługami bibliotecznymi oraz regulaminem i zasadami korzystania.

Szkolenie biblioteczne on-line (E-szkolenie)  jest obowiązkowe dla studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego oraz wszystkich studentów, którzy studiowali w innych uczelniach. Studenci zobowiązani są do zaliczenia testu ze szkolenia bibliotecznego w terminie do 30 czerwca 2017 r. i uzyskania jednorazowego wpisu na karcie okresowych osiągnięć w Oddziale Informacji Naukowej Biblioteki Głównej UPH. Od lipca do końca września test w wersji elektronicznej będzie niedostęny z powodu aktualizacji bazy.