ACADEMICACyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych Academica
udostępnia zasoby cyfrowe Biblioteki Narodowej, w tym współczesne książki i czasopisma naukowe ze wszystkich dziedzin wiedzy. Stanowiska z dostępem do wypożyczalni Academica znajdują się na I piętrze w Czytelni z kolekcją filologiczno-historyczną.

pdf icon Regulamin Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica
pdf icon Regulamin użytkownika Academica
pdf icon Przewodnik po Academica
play Academica na YouTube

 
ELSEVIER


Informujemy, iż wydawnictwo Elsevier rozszerzyło licencję krajową o pakiet książek zawierający 838 monografii z 2013 roku oraz 803 wolumenów serii książkowych i poradników (handbooks) z lat 2011-2015, głównie z zakresu nauk przyrodniczych, matematycznych, medycznych, technicznych i społecznych. Książki dostępne na serwerze wydawcy. Zachęcamy do korzystania.

IBUK LIBRA


Serwis IBUK LIBRA to pierwsza w Polsce czytelnia online podręczników akademickich i książek naukowych z różnych dziedzin nauki, opublikowanych przez czołowych polskich wydawców (PWN, WNT, Wolters Kluwer Polska ).Aby móc korzystać z IBUK LIBRA, należy utworzyć osobiste konto MY IBUK. Umożliwia ono dodatkowo danemu użytkownikowi korzystanie z zaawansowanych funkcji do pracy z tekstem, czytanie publikacji na urządzeniach mobilnych (i-Phone/ i-Pad, Android) i przeprowadzanie innych operacji.
Chcąc skorzystać z IBUK LIBRA z komputera domowego, należy zgłosić się do Oddziału Informacji Naukowej po kod PIN. Po zalogowaniu się na osobiste konto My IBUK i wpisaniu kodu, użytkownik będzie mógł korzystać z zasobów IBUK LIBRA wykupionych przez Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach.
MY IBUK umożliwia danemu użytkownikowi korzystanie z zaawansowanych funkcji do pracy z tekstem:
  • wyszukiwanie wewnątrztekstowe,
  • dodawanie zakładek,
  • zaznaczanie fragmentów tekstu,
  • wprowadzanie własnych notatek,
  • tagowanie fragmentów,
  • eksport notatek (prześlij / udostępnij notatkę / zakładkę),
  • wstawianie przypisów.
Dostęp do publikacji z sieci uczelnianej i spoza niej (wyłącznie z kodem PIN),na stronie: http://libra.ibuk.pl
pdf icon Pomoc w logowaniu
pdf icon Lista dostępnych tytułów
pdf icon Jak dodać kod PIN?


SPRINGER


Licencja krajowa Springer obejmuje archiwa serii książkowych, w tym 17 serii od pierwszego wolumenu do rocznika 2008 oraz dalszych 9 serii z archiwami z lat 1997-2008 (patrz także lista wolumenów w seriach książkowych) a także kolekcję 16.700 e-książek anglojęzycznych wydanych w latach 2004, 2005 i 2009-2011. Archiwa serii i książki są dostępne na razie tylko na serwerze SpringerLink, ale będą archiwizowane na serwerze krajowym.
Dostęp do zasobów: w sieci UPH oraz przez usługę VPN.

LEX Monografie


Moduł LEX Monografie jest największą na rynku bazą monografii, omawiającą szerokie spektrum zagadnień prawnych, według stanu na lipiec 2011 r., blisko 600 elektronicznych wersji książek, z zakresu prawa: cywilnego, karnego, administracyjnego, podatkowego, konstytucyjnego, pracy i europejskiego.
LEX Monografie to elektroniczne wersje tytułów wydanych w postaci książkowej nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer pod markami: LEX, ABC, Oficyna, Zakamycze w ramach serii: Poradniki branżowe, Biblioteka Sądowa, Monografie, Biblioteka Prawa Handlowego, Biblioteka Prawa Spółek.
Dostęp do zasobów: Oddział Informacji Naukowej.

NASBI


Oparta na nowoczesnej technologii platforma edukacyjna przeznaczona dla studentów, pracowników i kadry akademickiej. Oferuje zasoby elektroniczne z zakresu informatyki. Dostęp do publikacji z sieci uczelnianej i spoza niej (wyłącznie z kodem PIN) na stronie: https://nasbi.pl/
pdf icon Pomoc w logowaniu
pdf icon Lista dostępnych tytułów
WILEY


W maju 2016 licencja krajowa Wiley została rozszerzona o 2451 książek elektronicznych wydanych w latach 2009 i 2015 (patrz katalog). Elektroniczne wersje książek dostępne w ramach licencji krajowej do nieograniczonego użytku dla instytucji określane są przez Wileya terminem "o-book" w odróżnieniu od płatnej wersji "e-book" do jednorazowego pobrania dla indywidualnych klientów.
Książki z licencji krajowej Wiley są dostępne na serwerze wydawcy oraz będą archiwizowane na serwerze krajowym i udostępniane bezterminowo.

E-KSIĄŻKI OGÓLNODOSTĘPNE


Otwórz książkę: cyfrowa kolekcja współczesnych książek naukowych, udostępnionych przez autorów na licencji Creative Commons.
Biblioteka Literatury Polskiej oraz Przewodnik po literackich zasobach internetu (projekt na Uniwersytecie Gdańskim)
Literatura.net.pl (port wydawniczy z wirtualnym księgozbiorem)
Książki elektroniczne (wykaz na stronie Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu)
Project Gutenberg: obejmuje różne dziedziny wiedzy i teksty literackie, udostępnia ok. 10 tys. książek, głównie anglojęzycznych
Directory of Open Access Book: obejmuje książki w wolnym dostępie (OA), z różnych dziedzin nauki, głównie w języku angielskim